Coronavirus Education

English

Launch Course

This course provides instruction on COVID-19. Lessons will be provided on the signs and symptoms, as well as the steps to be taken in order to protect yourself and others from contracting the virus. It will also cover a refresher on first aid.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness
 
Launch Course

Welcome to PrePAIR, a course designed to teach you how to operate safely when conducting general duties in a health facility.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
General Duties
 
Launch Course

The purpose of this course is to establish a baseline capability for people not employed in the public or private health system to support 'pop-up' COVID-19 screening and testing facilities within Australia as required.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Screening Duties
 

Other Languages

Mulai Kursus

Kursus ini memberikan instruksi secara daring tentang Covid-19. Pelajaran teori akan memberikan penjelasan tentang virus terkait dengan tanda-tanda, gejala serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri sendiri dan orang lain agar tidak tertular.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness (ID)
 
bắt đầu

Khóa học này cung cấp hướng dẫn trực tuyến về dịch bệnh COVID-19. Các bài học lý thuyết sẽ cung cấp kiến thức về vi-rút, các dấu hiệu và triệu chứng cũng như các bước cần thực hiện để bảo vệ bản thân và những người khác khỏi bị lây nhiễm.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness (VN)
 
Lansa Kursu

Kursu ne’e fornese instrusaun on-line kona ba covid-19. Lisaun teórikamak kona ba vírus husi termu sinais ho sintomas, ho mos medidasne’ebé tenke hala’o, atu protege Ita-nia a’an ho ema seluk, atu labele hetan moras ne’e.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness (TL)
 
သင်တန်း စတင်ခြင်

ဒီသင်တန်းက COVID-19 ကို အွန်လိုင်းကနေ သင်ကြားပို့ချပေးတယ်။ ဒီစာတွေ့သင်ခန်းက ဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာများအပြင် သင်ကိုယ်တိုင်နှင့် အခြားသူများအား ရောဂါကူးစက်ခြင်းမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် တဆင့်ပြီးတဆင့် ဘယ်လိုကာကွယ် ရမှာကို သင်ကြားပေးပါမည်။

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness (MM)
 
ເລີ່ມບົດຮຽນ

ບົດສອນນີ້ໄດ້ສະໜອງຄຳແນະນຳໂດຍຜ່ານສື່ອິນເຕີເນັດ ໃນເລື່ອງ ໂຄວິດ-19 (COVID-19). ບົດຮຽນທາງດ້ານທິດສະດີແມ່ນໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບເຊື້ອໄວຣັສທາງດ້ານສັນຍານແລະອາການສະແດງຂອງພະຍາດກໍຄືບາດ ກ້າວທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອປ້ອງກັນຕົວທ່ານເອງແລະບຸກຄົນອື່ນຈາກການຕິດເຊື້ອ.

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- ---
COVID-19
Awareness (LA)